Speakberry.ee veebilehel abistasin disaini täiendada. Klient vajas abi viimase lihvi andmisel ning lehe korrastamisel.