“Meeldis, et tundsid siirast huvi ehk süvenesid kogu projekti laiemalt, ei ajanud lihtsalt oma asja. Oskasid küsida, analüüsida ja meie spetsiifikat silmas pidades, efektiivseid lahendusi pakkuda/leida. Minu jaoks miski nii keerulisena näiv, tundus pärast meie arutelu ühtäkki nii põnev ja lihtsasti teostatav. Protsessi jooksul ees oodanud takistused lahenesid justkui võluväel, tänu just sinupoolsele initsiatiivile ja oskuslikule, kiirele tegutsemisele.”